Het turnseizoen begint bijna


Op dinsdag 5 september en vrijdag 8 september zijn er twee proeflessen. De eerst les is een proefles en daarna geef je je kind op. Vanaf dinsdag 12 september is het EDO seizoen echt weer begonnen.
Op de website is een formulier gemaakt waarbij je kind opgeeft en meteen een betaling doet door middel van het scannen van de QR. Klik hier. Lukt dit niet, laat het ons weten via info@edoterschelling.nl Je kunt ook de optie ‘factuur’ kiezen en dan daarna zelf overmaken.
Hieronder het aanbod voor komend seizoen:
We beginnen op 12 september en gaan door tot 7 juni 2024.
Voor Callanetics is de eerste les op 18 september in Midsland. De ouder-en kindgym begint na de herfstvakantie op 6, 13 en 20 november, 4, 11 en 18 december. De lessen voor 2024 worden gepubliceerd op de website. Het zijn in totaal 16 lessen.

Dag/tijd               Aanbod Groep/leeftijd                        Plaats    Leidster        Prijs
Maandag           
16:00-16:45      Ouder-en kindgym 2x per maand    Midsland  Petra     € 80,-
19:00-20:00       Callanetics       16 jaar  en ouder   Midsland  Anneke € 157,50
Dinsdag
16:00-17:00       Basisturnen                   6+  jaar     West     Petra      € 157,50
17:00-18:30       Selectieturnen 4-9 jaar op uitnodiging  West   Petra  € 222,50
18:30-20:30       Selectieturnen  10+ op uitnodiging       West   Petra   € 292,50
Vrijdag
15:00-16:00      Basisgym             4 en 5 jaar               West    Petra     € 157,50
16:00-17:00      Basisturnen        6 en 7 jaar                West    Petra     € 157,50
17:00-18:45      Basis-en selectieturnen vanaf 7 jaar   West    Petra      € 257,50
 
Tegemoetkoming sportkosten
Tip: Kinderen mogen nooit de dupe worden van een geld tekort. Je kunt op twee manieren een subsidie of een tegemoetkoming aanvragen voor het sporten voor je kind.
1.   Bij de Gemeente Terschelling, via www.kindpakket.nl, of bel/mail het eilandteam: 0562-446244/ eilandteam@terschelling.nl
2.   Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland, via www.samenvoorallekinderen.nl
 
Bestuur
In het bestuur van EDO zijn enkele wijzigingen geweest. Nicole is uit het bestuur. Haar inzet als hulp van Petra vinden wij als bestuur niet te combineren met een bestuursfunctie. Bedankt voor je inzet Nicole! 

Ook zijn er twee nieuwe bestuursleden. Alike ten Boer en Menno Stok zijn gevraagd om ons te ondersteunen als algemeen lid. Beiden hebben hier positief op gereageerd. Hier zijn we heel blij mee en we zien samen uit naar een goed turnseizoen.
 
Namens bestuur EDO,
Voorzitter: Tineke Meijer
Secretaris: Ida Vellinga
Penningmeester: Tineke van Doesburg
Algemeen bestuursleden: Laurie Dam, Alike ten Boer en Menno Stok  
Nieuwsbrief Gymnastiekvereniging EDO Terschelling