Nieuwsbrief aanbod EDO 2021-2022

Aanbod EDO Terschelling 2021-2022

Beste ouders en verzorgers van onze leden,

Vanaf komende week starten we weer met het EDO turnseizoen. Petra Pals heeft er heel veel zin in om weer te beginnen. Ze is geslaagd voor de eerst twee cursussen en gaat verder met de derde cursus om verder te groeien in het geven van turn-en gymles.

Aanstaande dinsdag, 31 augustus, begint het turnen weer in de sportzaal, West-Terschelling. Dit jaar willen we gaan sporten op dinsdag en vrijdag. De maandagmiddag in Midsland vervalt. Callanetics blijft op de maandagavond. We beginnen 31 augustus en gaan door tot 4 juni. Kijk voor het aanbod bij "Rooster" De eerst les is een proefles en daarna geef je je kind op.

Aanschaf valmat
We hebben een nieuwe valmat kunnen aanschaffen. We zijn hier heel erg blij mee. We willen hiervoor de sponsors bedanken: Buren van Lies, Midgetgolfbaan de Molenbaan, opbrengst Grote Clubactie, Piet Olie en het Dirk Mentzfonds.
We blijven geld inzamelen voor nieuwe toestellen en om oude toestellen te vervangen. Zo ook gaan we weer meedoen met de Grote Clubactie in september. We zullen daar later over informeren.

Sportmarkt
Op 19 september zal Nicole Smit aanwezig zijn op de Sportmarkt tussen 13:00-17:00 uur. De sportmarkt zal gehouden worden naast het voetbalveld in Midsland.

Tegemoetkoming sportkosten

Tip: Kinderen mogen nooit de dupe worden van een geld tekort. Je kunt op twee manieren een subsidie of een tegemoetkoming aanvragen voor het sporten voor je kind.
1.   Bij de Gemeente Terschelling, via www.kindpakket.nl, of bel/mail het eilandteam: 0562-446244/ eilandteam@terschelling.nl 
2.    Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland, via www.samenvoorallekinderen.nl

Bestuur

Als laatste laten we jullie weten, als ouders van leden of als lid, dat 3 van 5 bestuursleden binnenkort willen gaan stoppen. Onze kinderen zijn groot en turnen allang niet meer. Hierdoor is onze betrokkenheid minder geworden. We hopen dat EDO kan blijven bestaan en vragen of er ouders zijn of leden, die in ons bestuur wil komen. Graag willen we het goed overdragen aan een nieuw, fris en betrokken bestuur. Mocht je informatie wensen of heb je een vraag. Laat het ons weten. Je kunt mailen naar info@edoterschelling.nl
 
Namens bestuur EDO,

Voorzitter: Tjarda van der Beek
Secretaris: Ida Vellinga
Penningmeester: Tineke van Doesburg
Algemeen bestuursleden: Tineke Meijer en Nicole Smit