Ouder-kind gym en kleutergym

Je kind wil en kan de bewegingswereld ontdekken door veel te ervaren. Dus veel klimmen, hangen, zwaaien, balanceren, voelen, kortom grove motoriek, maar ook fijne motorische vaardigheden worden geleerd.
Als ouder loop je met je kind mee, houdt zijn hand vast als hij/zij nog wat angstig is of jullie gaan samen met een bal of hoepel kleine oefeningen doen.
Het is fantastisch om je kind te zien bewegen en te zien hoe snel ze op deze leeftijd nieuwe ervaringen leren en zich eigen maken.

Je kind geniet van het spel en jij als ouder van je kind!

Met ouder-kindgym wordt een belangrijke basis gelegd voor de motorische ontwikkeling van je kind!

Het kleutergym is tegelijkertijd, hierbij mogen ouders meekomen, maar is niet meer noodzakelijk.