Paaseieren actie en maatregelen n.a.v. Coronavirus

Beste ouders en verzorgers van onze leden,

Zoals jullie hebben vernomen heeft de overheid gisteren meer maatregelen genomen met betrekking tot het corona virus (covid-19).

Wij als vereniging zullen deze maatregelen ook gaan handhaven.

Maatregelen mbt de paaseieren verkoop langs de deuren: deze is per direct afgeschaft. U kunt natuurlijk wel online bestellen. Wij bekijken na 31 maart wanneer het mogelijk is de paaseieren bij u te leveren.
Maatregelen mbt de lessen: indien uw kind verkouden is, keelpijn heeft, koorts heeft verzoeken wij uw kind thuis te laten en dit door te geven aan Petra.
Maatregelen mbt sluiting scholen: mocht de overheid alsnog beslissen de scholen te sluiten, dan vervallen ook de lessen van EDO.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan Petra of aan het bestuur. Graag mailen naar info@edoterschelling.nl

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen ten opzichte van het Coronavirus.

Bestuur EDO