Nieuwsbrief aanbod EDO 2021-2022

Aanbod EDO Terschelling 2021-2022

Beste ouders en verzorgers van onze leden,

Vanaf komende week starten we weer met het EDO turnseizoen. Petra Pals heeft er heel veel zin in om weer te beginnen. Ze is geslaagd voor de eerst twee cursussen en gaat verder met de derde cursus om verder te groeien in het geven van turn-en gymles.

Rooster 2020-2021

Startseizoen op 1 september en zal doorlopen tot en met dinsdag 8 juni 2021.

Vanaf dinsdag 1 september begint het turnen in West weer.

Ouder-en kindgym en selectieturnen start op maandag 7 september.  Callanetics zal starten op maandag 28 september.

Bij alle lessen geldt dat de eerste twee lessen een proefles zijn en dat je dan je kind opgeeft via het aanmeldingsformulier.

Opbrengst Grote Clubactie

De Grote Clubactie heeft als eind resultaat € 1946.90 opgebracht.

We hebben dit jaar ook weer veel loten verkocht. De kinderen hebben echt hun best gedaan. Kiki Slinger en Puck Medema hebben de meeste loten verkocht. Zij hebben een excursie aangeboden gekregen. Puck kan met twee personen klimmen in klimbos, Klimdaris en Kiki kan met 4 personen mee gaan garnalenvissen met de Viking3. 
Klimbos Klimdaris, Regina en Nairn, en Viking3, Ronald en Cindy de Jong, heel erg bedankt voor de sponsoring. 

Algemene ledenvergadering 2018-2019

Jaarvergadering EDO seizoen 2018-2019

GYMNASTIEK- EN SPORTVERENIGING EENDRACHT DOET OVERWINNEN

Het bestuur nodigt u als lid of als ouder/verzorger van een jeugdlid uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 9 december 2019 bij bestuurslid Ida Vellinga aan de Zeevaartschoolstraat 5, West-Terschelling.

Aanvang: 19:30 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

Rabobank Clubkas Campagne

Geachte ouders en verzorgers van onze leden,

Afgelopen week heeft als u klant van Rabobank een kaart in de bus gekregen met een code om te stemmen op een lokale deelnemer van de Clubkas Campagne. Wij, als turnvereniging EDO, doen ook weer mee. 

Niet de bank, maar de klanten bepalen hoe hoog de financiële bijdrage voor EDO kan zijn. De Rabo Clubkas Campagne geeft clubs de mogelijkheid om veel extra leuke dingen te doen.. De campagne is hét moment om uw clubhart te laten zien en campagne te voeren! Want iedere stem is geld waard!

Algemene ledenvergadering 2017-2018

Jaarvergadering EDO seizoen 2017-2018

GYMNASTIEK- EN SPORTVERENIGING EENDRACHT DOET OVERWINNEN

Het bestuur nodigt u als lid of als ouder/verzorger van een jeugdlid uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 januari 2019 bij bestuurslid Ida Vellinga aan de Zeevaartschoolstraat 5, West-Terschelling.

Aanvang: 19:30 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag controle kascommissie

Rooster seizoen 2018-2019

Binnenkort begint het seizoen alweer.

Op dit moment hebben we geen instructeur kunnen vinden die het freerunning voor zijn rekening wil nemen.

We hebben Petra Pals uit Midsland bereid gevonden om het ouder-en kindgym voor haar rekening te nemen. Callenetics wordt weer gedaan door Anneke van der Veen en Esmeralda komt op dinsdag terug naar Terschelling om les te geven in het turnen.

Pagina's

Abonneren op Front page feed